О Б Я В А

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

 О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 486 вакантни длъжности за войници в гарнизоните Пловдив , Стара Загора , Казанлък и Карлово.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 06.03.2017г.

 

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

 

Monday, February 6, 2017 - 17:00