Провеждане на консултации за определяне съставите на СИК за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум

 

На основание  чл. 91 от Изборния кодекс (ИК),  

 на 27.09.2016 г. /вторник/ от 14.00 ч.,

в административната  сграда на Община Дулово, ет. 2, зала № 13,   ще се проведат консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии /СИК/.
 

Приложения:

1.      Приложение № 1 – списък на секциите;

2.      Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК;

3.      Методически указания, приложение към Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. ;

4.    Препис от Решение № 10-ПВР-НР от 17.09.2016 г. на РИК;

5.      Образци – предложения на партиите и коалициите за назначаване на членове на СИК;

Tuesday, September 27, 2016 - 09:45