З А П О В Е Д № 743 гр. Дулово, 19.09.2016 г.

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

З А П О В Е Д

 

   №  743

гр. Дулово, 19.09.2016  г.

 

На основание чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 8 от ЗПУГДВМС, във връзка с Решение на 43-тото Народно събрание от 29.07.2016 год.,(обн. ДВ бр. 60/02.08.2016 г.) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ на президента на Република България за произвеждане на национален референдум (обн. ДВ, бр. 65/19.08.2016 г.) на 06.11.2016 год.,

НАРЕЖДАМ:

1.    Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и избирателните списъци за националния референдум за населените места в община Дулово, съгласно Приложение № 1.

2.     Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и избирателните списъци за националния референдум за населените места в община Дулово, съгласно Приложение № 2.

3.     В срок не по-късно от 21.09.2016 г. (45 дни преди изборния ден), настоящата заповед с приложенията към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия, гр. Силистра.

4.    Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Дулово с адрес гр. Дулово, ул. „В.Левски” № 18 и на официалната интернет страница на Община Дулово в рубрика „Президентски избори и референдум 2016”.

5. Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на секретаря на Община Дулово.

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

 

ЦК / ПАО

7650 Дулово, ул. Васил Левски № 18,

тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg ; http://www.dulovo.bg

 

 

 

Приложение № 1 към Заповед № 743 / 19.09.2016 г.

 

 Населено

    място

 

  Секция  №

Място за ОБЯВЯВАНЕ на предварителните избирателните списъци

 

Адрес

           2.

         3.

 

5.

 с.Черник

409

ЦДГ

Ул. „Шести май” № 49

 с.Черник

410

Читалище

Ул. „Еделвайс” № 2

 с.Черник

411

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Ул. „Детелина” № 23

 с.Водно

413

Читалище

Ул. „Първа” № 34

 с.Черковна

414

Празно помещение

Ул. „Седма” № 27

 с.Грънчарово

415

Магазин на РПК

Ул. „Първа” № 48

 с.Прохлада

416

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 40

 с.Златоклас

417

Пенсионерски клуб

Ул. „Десета” № 1

 с.Колобър

418

Читалище

Ул. „Първа” № 45

 с.Межден

419

Читалище

Ул. „Стефан Караджа” № 1

 с.Върбино

420

Читалище

Ул. „Първа” № 2

с.П.Таслаково

421

Хранителен магазин

Ул. „Първа” № 39

 с.Козяк

422

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 35

 с.Поройно

423

Пенсионерски клуб

Ул. „Втора” № 31

 с.Раздел

424

Хранителен магазин

Ул. „Първа” № 14

 

 с.Секулово

425

Читалище

Ул. „Златен клас” № 1

 с.Скала

426

Читалище

Ул. „ Трета” № 8

 с.Чернолик

427

Магазин за домашни потреби

Централен площад

 с.Чернолик

428

Пенсионерски клуб

Ул. „Победа” № 16а

 с.Правда

429

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий”

Ул. „Централна” № 24

 с.Правда

430

Автоспирка

Ул. „Централна”

 с.Яребица

431

Читалище

Ул. „Първа” № 46

 с.Яребица             

432

Ритуална зала

Ул. „Първа” № 35

 с.Руйно

433

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 5

 с.Долец

434

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 47

 с.Боил

435

Хранителен магазин

Ул. „Първа” № 55

 с.Орешене

436

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Първа” № 39

 с.Паисиево

437

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Независимост” № 90

 с.Окорш

438

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Никола Петков” № 47

 с.Окорш

439

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Никола Петков” № 47

 с.Вокил

440

ОУ “Алеко Константинов”

Ул. „Витоша” № 61

 с.Вокил

441

ЦДГ

Ул. „Витоша” № 61

 с.Овен

442

Сладкарница

Ул. „Първа” № 33

 

 

 

ЦК / ПАО

 

 

Приложение № 2 към Заповед № 743 / 19.09.2016 г.

 

    №

по ред

 Населено

    място

 

  Секция  №

Място за ОБЯВЯВАНЕ на предварителните избирателните списъци

 

Адрес

   1.

           2.

         3.

 

5.

1.

гр. Дулово

401

Сградата на Пощата

Площад “Мусала” № 3

2.

гр. Дулово

402

Сградата на Пощата

Площад “Мусала” № 3

3.

гр. Дулово

403

Сградата на Бюрото по труда

Ул. “Иван Вазов” № 3

4.

гр. Дулово

404

Магазин срещу Автогарата

ул. “Шуменско шосе” № 54

5.

гр. Дулово

405

МБАЛ - Дулово

Ул. “Розова долина”№ 37

6.

гр. Дулово

406

МБАЛ - Дулово

Ул. “Розова долина”№ 37

7.

Гр. Дулово

407

МБАЛ - Дулово

Ул. “Розова долина”№ 37

8.

Гр. Дулово

408

Пенсионерски клуб № 2

Ул. “Шуменско шосе” № 120а

 

 

 

 

 

 

ЦК / ПАО

Прикачени файлове: