П Р О Г Р А М А ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ

О Б Щ И Н А   Д У Л О В О

Н Ч   „Н. Й. В А П Ц А Р О В – 1895”

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ПО ПОВОД

3-ТИ МАРТ

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

02.03.2017 г.(четвъртък) от  17.30 часа

Празничен концерт – салона на читалището

 

02.03. 2017 г. от 19.30 часа

Тържествена заря

 

03.03. 2017 г.(петък) от 10.00 часа

Издигане на националния флаг на Рeпублика България

и поднасяне на венци