РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год.