СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Централна избирателна комисия информира всички български граждани, които на 06.11.2016 г. се намират извън страната, че могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум дори да не са подали предварително заявление за това, в секция по свой избор. За да бъдат допуснати до гласуване, е необходимо е да представят документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта.

 

В случай, че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят/гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

 

Членовете на избирателната комисия ще предоставят на избирателите декларация (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), с която те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, ще подпишат два броя декларации.

 

Справка за броя и адресите на избирателните секции в чужбина можете да направите в сайта на Министерство на външните работи (http://www.mfa.bg/205/vote_places) и в сайта на ЦИК  (https://www.cik.bg/bg/pvr2016/foreign/addresses).