Айваз Чакър

Айваз Хикмет Чакър

заместник-кмет
Заместник-кмет - „Устройство на територията, обществени поръчки и инвeстиции“
Телефон
0864 2-30-00

Биография

Роден на 7 януари 1988г. в гр. Разград.

Женен с 2 деца.

Образование

  • Магистър по “Стопански и Финансов контрол”- Стопанска Академия “Димитър А. Ценов”- гр. Свищов,
  • Бакалавър по “Международни икономически отношения” ВСУ “Черноризец Храбър”- гр. Варна,
  • Средно образование- Езикова Гимназия “Пейо Яворов” – Профил „Чужди езици” с интензивно изучаване на Немски език

Професионален Опит

  • Старши експерт към отдел “Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” в Държавен Фонд “Земеделие”-гр. Силистра
  • Старши експерт в “Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за Развитие на селските райони” в  Държавен Фонд “Земеделие”- гр. София
  • Младши експерт в Главна Дирекция “Аграрно развитие” в Областна Дирекция “Земеделие”- гр. Силистра
  • Управител Ай Ти Пропъртис Груп ЕООД- гр. Дулово