Заместник-Кметове на Община Дулово

Заместник-Кметове мандат 2023-2027
Айваз Чакър

Айваз Хикмет Чакър

заместник-кмет
Тансер Ибрям Бейти- зам. кмет

Тансер Ибрям Бейти

заместник-кмет