Илкер Халим

Илкер Неджати Халим

Общински Съветник
Общински съветник от ДПС