Сонер Фикрет

Сонер Мехмед Фикрет

Общински Съветник
Общински съветник от ДПС