Сезгин Галиб

инж. Сезгин Рамис Галиб

Председател на Общински съвет
Председател на Общински Съвет - Община Дулово
Председател на Общински Съвет
от 2023г.
Телефон
0864 2-30-00

Биография

Роден на 13 юни1971г. в гр. Дулово.

Женен с две деца.

Образование

  • Магистър ” Инженер- лесовъд по горско и ловно стопанство”- Лесотехнически Университет- София
  • Средно образование- СПТУ по машиностроене гр.Силистра

Професионален опит

    • Председател на Общински съвет- Дулово 2008- 2019г.
    • Директор на Държавно ловно стопанство „Каракуз” гр.Дулово
    • Началник участък в Държавно ловно стопанство „Каракуз” гр.Дулово