Юмер Хатиб

Юмер Юксел Хатиб

Секретар на Община Дулово
Секретар на Община Дулово
Секретар на Община Дулово
от 2023г.
Телефон
0864 2-30-00

Биография

Роден на 10 октомври 1987г. в гр. Дулово.

Женен с две деца.

Образование

  • Магистър ” Растителна защита”- ШУ „ Еп. Константин Преславски“- гр. Шумен
  • Магистър „ Мениджмънт“- Икономически университет- гр. Варна
  • Бакалавър „Аграрна икономика“- Икономически университет- гр. Варна
  • Средно образование- ПГИ „ д-р Иван Богоров“- гр. Варна

Професионален опит

      • Заместник- кмет ОСПОП в Община Дулово 2013-2017
      • Специалист „ Инвестиции и проекти“ в Община Дулово