СУ „Васил Левски“ – гр. Дулово

Създадено през 1952 г., училището отваря врати за младите хора на бедния и отруден Дуловски край. За населението на Дулово(тогава още село) 15.09.1952 г. ще остане паметен ден. За първи път в историята му то има средно училище. Този ден остава паметен и за първия му директор Витан Василев - ентусиазиран географ, завършил Софийския университет.

Новото училище е само с три паралелки, един директор и един учител. Първият учебен ден е под големия орех в двора на началното училище. За известно време учебните занятия се провеждат в киносалона - осмите класове на партера, а деветите на балкона. След три години в училището постъпва А. Ангелов - следващият директор. Възпитаник отново на Софийския университет - руска филология. Вече паралелките са двойни - от І до VІІ клас, а в VІІІ и ІХ по пет паралелки, в Х и ХІ по три.

През 1960 г. завършва строителството на нова училищна сграда. Горния курс се обособява в самостоятелна гимназия, СПУ "Георги Кирков". През 1977 г. училището празнува своя 25-годишен юбилей. Директор е Стоян Стоев - ученик от първия випуск и първия местен директор. Тогава е открит и новия корпус на училището. По-късно се откриват нови профили и специалности, обособяват се паралелки - СПТУ по облекло и монтьор на селскостопанска техника.

Днес училището е най-голямото в област Силистра. В 40 паралелки се обучават около 900 ученика от І до ХІІ клас. Носи името на големия български Апостол на свободата - Васил Левски. Но независимо как се казва училището през годините, то носи славния дух на Дуловската гимназия. В него са завършили средното си образование 5 049 ученика, реализирали се в различни сфери на икономиката и обществения живот. Удоволствие за мен е да спомена, че през годините болшинството от управителите на града и общината, на институциите, културата и образованието са местни кадри, възпитаници на славното ни училище.

Директор: Стелиян Тотев

За контакти:

Адрес: гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" №11

Телефон за връзка:  0864 22 467

e-mail: info-1900301@edu.mon.bg

website: https://su-dulovo.com/

 

СУ „Йордан Йовков“- с. Окорш

Началото на образователното дело в с. Окорш се губи в далечната 1940 година. В късната дъждовна и студена есен на тази година от Северна Добруджа (Румъния) тук в селището Рахман Ашиклар /Окорш/ се преселват днешните жители. Будните българи оценяват значението на знанието и бързат да запишат децата си на училище. Старата училищна сграда, строена през 1932-33 година, приютява 74 деца в два слети класа : I-III, II-IV.

 Благодарение на родителската помощ и общински средства през учебната 1959-60 година новото училище отваря врати, за да посрещне 400 ученици. Оформя се парк – градина с богата зеленина, изгражда се открита спортна база, започва работа и целодневна детска градина. През учебната 1974-75 година по настояване на директора по това време Слави Николов започва строеж и на работилница.

През следващите години раждаемостта на селото се увеличава, броят на учениците нараства. Това налага да се построи ново училище.

На 17 декември 1984 година е първият учебен ден в новата съвременна, модерно обзаведена сграда с 16 класни стаи, три работилници, административен корпус, кухненски блок. На следващата година е приет и първия випуски девети клас на ЕСПУ със 78 ученика, които изучават четири широкопрофилни производствени направления.

Сега в СУ „Йордан Йовков” се обучават ученици от първи до дванадесети клас, с прием на ученици в горен курс  по професионално направление – администрация и управление.

Директор: Деница Стоянова

За контакти:

Адрес: с. Окорш, ул. „Йордан Йовков“ №1

Телефон за връзка: 0879158229

e-mail: info-1900302 @edu.mon.bg

website: http://suokorsh.org/

 

СУ „Христо Ботев“- с. Паисиево

Училището носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев. Учебното заведение е с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Учебните занятия се провеждат едносменно – само сутрин.

СУ „Христо Ботев“ заема своето достойно място. То ревностно пази своите постижения в продължение на десетилетия и напомня на сегашните и идните поколения, че именно тук са се ковали големите постижения на научните знания, спортните успехи и фолклора през изминалия период.

Цяла плеяда учители и ученици са минали през това училище, като всеки един от тях е заемал своето място, давал е своя принос и активно отношение към живота тук. Сред тях има много достойни, записали се в летописа на училището – Емилия Оприкова, Алтимер и Мария Ценкови, Рамадан Еминов, Цветанка Илиева, Величка Кулева, които са оставили трайни спомени и незабравимо минало. Със своето усърдие те са давали пример за подражение.

Директор: Айсел Керим Ахмед

За контакти:

Адрес: с. Паисиево, ул."Дунав" №2

Телефон за връзка: 0877 119 511

e-mail: info-1900303@edu.mon.bg

website: https://sou-paisievo.info/

 

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт - гр. Дулово

„Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт“ е наследник на две средни професионални училища. Това са СПТУ по транспорт и СПТУ по облекло. През 2003 г. със Заповед на Министъра на образованието и науката е образувана Професионалната гимназия- единствената професионална гимназия в общината. Училището разполага с два учебни корпуса, отделна сграда за работилници и учебен полигон. Основният учебният корпус е на два етажа със сутерен. Сградата е санирана, с подобрена физическа среда и информационно осигуряване. 

Като материална база  училището разполага с два учебни корпуса, две шивашки работилници,  работилници по селскостопански машини и автотранспорт, учебен полигон,  два учебни трактора, два компютърни кабинета с широколентен достъп до интернет.

Училището разполага със собствен лек автомобил за обучение на водачи кат.”Б” и собствени трактори за обучение на водачи кат. ”ТкТ”. Разполага с нов училищен микробус за извозване на учениците до реални работни места по фирмите на социалните  партньори. 

Директор: Илхан Ахмед

За контакти:

Адрес: гр. Дулово, ул. "Шуменско шосе",  № 42

Телефон за връзка: 0864 2 41 12

e-mail: info-1900327@edu.mon.bg

website: http://pgoot.info/