ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА-ДУЛОВО

02.02.2017 08:18

На 1 февруари 2017 г. в Дулово се откри Център за общественa подкрепа. Спазвайки традицията-да посрещат гостите с хляб и сол-екипът на центъра посрещна д-р Юксел Ахмед,кмет на Община Дулово, заместник-кметовете Юксел Исмаил и Доротея Тотева, Мая Димитрова, директор на РДСП Силистра. Събитието беше уважено от директори и заместник-директори на учебни заведения, представители на общински и държавни институции. Кметът, д-р Ахмед, поднесе приветствия към екипа на новата социална дейност, която се открива в Дулово и от чиято дейност отдавна в общността е била отчетена като необходимост. Той изказа своята удовлетвореност, че в тези нелеки времена, ползотворното сътрудничество между местната власт, регионални и национални институции дават възможност да се реализира такъв комплекс от социални услуги, за да бъдат разрешавани успешно проблемите на децата и младежите, на жителите на общината. Д-р Ахмед пожела на управителя на ЦОП Магдалена Панова и нейния екип да бъдат здрави, упорити и всеотдайни в работата си. Г-жа Димитрова поднесе поздравителен адрес и изказа благодарност за добрата воля  и усилия на общинското ръководство да реализират  Центъра за обществена подкрепа. Г-жа Тотева представи екипа на Центъра и покани присъстващите да разгледат приветливите и просторни помещения, които са обновени и се намират в сградата на бивше ученическо общежитие.

Социалните услуги, които ще се предоставят в Центъра са насочени към предотвратяване на раздялата на деца от техните семейства, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семействата в риск, оценяване и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Центърът за обществена подкрепа се намира в сградата на бившето ученическо общежитие до СУ“Васил Левски“ в Дулово. Помещенията на Центъра са ремонтирани, оборудвани и обзаведени по проект  и в него потребителите могат да ползват услугите на психолог, педагог и социален работник.                                                       Ваня Петрова