Контакти, сметки и видове плащания

10.02.2021 19:53

Местни приходи

Работновреме:

Община Дулово ул. „Васил Левски” №18
 Работновреме:от 08:30 ч. до 17:00 ч.
 Приключване:от 1
5:00 ч. до 15:30 ч.


 Телефони за връзка:
 
Директор на Дирекция "Местни приходи“: 08642/5350-0886739624
 Паричен салон и обслужване на граждани:086422217  /  08642 5350

 

 mestniprihodi@abv.bg

direkciamp@abv.bg

 

Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в "Първа инвестиционна банка" , клонДулово, по сметката на ОбщинаДулово..

 

 Банкова сметка за плащане към МестниПриходи“: 

БАНКОВА СМЕТКА BG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF

КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

4414002 ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

444100 ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО

444200 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

445100 ДАРЕНИЕ ОТ СТРАНАТА

445600 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ

447000 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448002 ТАКСА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448005 ТАКСА СОЦ.ПАТРОНАЖ

448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448008 ТАКСА ПАЗАРИ

448090 ГРАЖДАНСКИ БРАК,РЕКЛАМИ

446500 ГЛОБИ

448013 ТАКСА КУЧЕ

 

 

Местния данък за придобиване е 3% от 01.01.2021г. 

междубратя и сестри и технитедеца 0.8%

междулицаизвънпосочените 5%

 

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ IBAN СМЕТКИ СА В:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КЛОН ДУЛОВО
BIC :  FINVBGSF

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ДУЛОВО:

Касов салон на  -УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 18 в  брой и с ПОС терминални устройства;

На касите на Изипей АД.

По банков път БАНКОВА СМЕТКАBG32FINV91508415830421

БАНКОВ КОД – FINVBGSF