ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Показани 1 - 3 от 3

Определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

24.03.2022 17:40

В ДВ, бр. 22/18.03.2022 г. е обнародвана Наредба № Н-1 на министъра на финансите от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, която влиза в сила от 22 март 2022 г. В същия брой на ДВ е публикувана и Заповед № ЗМФ-156 от 11.03.2022 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

27.02.2020 17:25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

         Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

  

1. Постъпили заявления от субекти на право на ДОИ през 2019 г.

 

  Брой постъпили заявления-15

Брой заявления за ДОИ, заявления за ДОИ оставени без разглеждане-0

От граждани на Република България 9

От чужденци и лица без гражданство 0  

От журналисти  0

От фирми  0

От неправителствени организации 6

Общ брой:

15

 

Абониране за ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ