Областен информационен център – Силистра организира информационна среща в град Дулово

19.10.2016 09:07

 

Image removed.

 

П О К А Н А

 

 

Уважаеми дами и господа, земеделски стопани,

 

Отправяме към Вас покана за участие в информационна среща на тема „Европейски пари за българското селско стопанство“.

Ще Ви представим новата Национална програма по пчеларство 2017-2019, както и подмярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ (приемът на заявления за подпомагане стартира на 26 октомври 2016 г.).

Ще Ви запознаем с индикативния график с предстоящи мерки за кандидатстване с проекти за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Ще обсъдим заедно възможностите за постигане на по-ефективно и                по-конкурентно селско стопанство в община Дулово

 

Заповядайте на 26 октомври /сряда/ 2016 г., от 10:00 ч., в зала 2 в сградата на Община Дулово!

 

ПРОГРАМА

 

за провеждане на информационно събитие

на тема „Европейски пари за българското селско стопанство“

26 октомври 2016 г., 10:00 ч., зала 2, сградата на Община Дулово

 

 

 

 

 

 

09:45 -10:00

Регистрация на участниците и

кафе за „Добре дошли!“

 

10:00-10:30

Национална програма по пчеларство 2017-2019

Проект на наредба за прилагането на мерките

Eксперт

10:30-11:00

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР 2014-2020

Очакван прием – 26.10.2016 г.

Елена Стоянова, ОИЦ-Силистра

11:00-11:15

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ПРСР 2014-2020

Елена Стоянова, ОИЦ-Силистра

11:15-12:00

Дискусия, въпроси и отговори

Кафе пауза

Експерти ОИЦ, участници

 

 

 

 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Да създаваме ЗАЕДНО!

 

Екип ОИЦ-Силистра:

Ана Караджова, управител

Елена Стоянова, експерт ИОУ

Мария Недялкова, експерт КИЛ