П О К А Н А

25.04.2017 12:09

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МРЕЖАТА ОТ ОИЦ В БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА

Силистра 7500, ул.„Симеон Велики“ 49, тел.086/822 012, e-mail: oic_silistra@abv.bg

Проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0004-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, Областен информационен център – Силистра, със съдействието на Община Дулово, организира развлекателно събитие за награждаване на победителите в конкурса за детска рисунка на тема „10 години България в Европейския съюз“. Заедно с групите по интереси по проект „Твоят час“ ще отбележим 10- годишнината от членството на България в ЕС. Събитието ще бъде съпътствано от изнесена приемна с информационни материали по Оперативните програми и изложба на всички рисунки от конкурса. Поканени да присъстват са участниците в конкурса, както и техните учители, родители и приятели. Заповядайте на 27 април 2017 г. (четвъртък), от 14:00 ч., Зала в Общинска администрация, гр.Дулово!

ЗАЕДНО за Европа!

Екип на ОИЦ-Силистра