ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“

21.12.2018 17:48

В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

В рамките на две събития – пресконференция с медии и представители на местната власт и информационна среща с бенефициенти, партньори и приятели на Центъра, експертите представиха изпълнението на проекта, напредъка по изпълнението на оперативните програми към месец декември, както и предстоящите дейности през 2019 година.

Д-р Юлиян Найденов, Кмет на Община Силистра, поздрави екипа на ОИЦ-Силистра за чудесните резултати, пожела им още по-успешен нов проект за продължаване дейността на Центъра и отправи пожелания към всички присъстващи за здраве, за все по-добри резултати в собствените им дейности, които да допринасят за общото развитие на областта.

Областен информационен център – Силистра е създаден през ноември 2011 година и е част от Мрежата от 27 Областни информационни центъра в България. Това е вторият проект за функциониране на Центъра, който експертите отчитат. През последните 3 години, на територията на областта са проведени 95 информационни събития с различен характер и с над 1900 участници. Консултациите на място в офиса са 1440, публикациите в медиите – над 450, а фейсбук страницата на Центъра има 2270 приятели, до които достига актуална информация относно европейското финансиране. Национални инициативи, посещения при бенефициенти и изнесени приемни, работни срещи и партньорски събития са само част от организираните и проведени разнообразни дейности от ОИЦ-Силистра.

Освен срещи и консултации, в рамките на проекта, експертите изготвят и информационни материали. В днешния ден, 18 декември 2018 г., от печат излезе и последният за този проект сборник с включени над 30 значими проекта от област Силистра. Изданието се разпространява безплатно и споделя добри практики от изпълнението на европейски проекти в различни сфери.

Друга основна функция на ОИЦ-Силистра е да осъществява обратна връзка относно общественото мнение за европейските фондове към Централно координационно звено на Министерски съвет. По повод подготовката на новия програмен период (2021-2027), експертите разпространиха анкета относно Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС, която обобщиха и представиха пред участниците в двете срещи.

ОИЦ-Силистра ще продължи да изпълнява дейността си и през следващите 3 години и да информира напълно безплатно всички заинтересовани страни за възможностите за европейско финансиране чрез проект "Функциониране на Областен информационен център - Силистра", финансиран от ОП "Добро управление".

Информационният ден завърши с пожелания за топли коледни и новогодишни празници, както и за все по-успешни партньорства и проекти.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.