ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

22.08.2017 17:01

Продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В  Звеното за почасово предоставяне на социални услуги  до края м.юли 2017година са предоставени  интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 132 лица с увреждания,  в т.ч. и деца,  и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване,  или в риск от социална изолация. Грижи за тях  са полагали общо  110  лица, назначени на трудов договор, като лични асистенти  и домашни помощници.

                Ежемесечно се предоставя  психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност и медицинска грижа.

              Целта на тази дейност е да подобри качеството на живот, да запази  позитивни преживяванията и мислите, да поддържа духа и активността на потребителите. За целта беше проучена необходимостта от психологическа подкрепа и осигуряване на подходяща защитена среда, усещане за сигурност и контакт с близки. Техническия сътрудник от екипа /социален педагог и психолог по образование/ работи с всички потребители на социални услуги по проекта, като това са предимно възрастни хора в тежко здравословно състояние,  инвалиди, както и деца.