КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПО ПРОГРАМА” НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

16.11.2016 14:07

 

Image removed.

 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И  ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ ПО

 ПРОГРАМА” НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ , ФАМИЛИЯ

ЕГН

АДРЕС

ТЕЛ. ВРЪЗКА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРВЮ

1

Даниела Йон Цанков

1000970081

гр. Дулово ул. Васил Левски №33

896393307

18

2

Ивелина Димитрова Димитрова

8012045639

гр. Дулово, ул. Георги Бенковски № 24

884346457

18

3

Красимира Петрова Петрова

7108265614

гр. Дулово, ул. Искър № 28

899412493

18

4

Севджан Ибрам Яшар

5812055610

гр. Дулово ул. Отец Паисий № 11

887534879

18

5

Матем Али Шюкри

5010195568

гр. Дулово ул. Байкал № 4

882807217

18

6

Ангелина Николова Димитрова

6701055616

с. Межден ул. Гергана №6

888259906

18

7

Юмюгюл Мехмед Осман

6209155573

гр. Дулово ул. Одрин №33

893741235

17

8

Вилдан Али Амуджа

6501155650

гр. Дулово ул. Отец Паисий №2

899941208

17

9

Маринка Стоянова Златева

5101285615

гр. Дулово ул. Първи май №3

895235260

17

10

Мудакис Мюстеджеб Хаджиолу

5802185637

гр. Дулово ул. Христо Ботев №214

886553584

17

11

Димитричка Димитрова Пантелеева

7505145590

гр. Дулово ул. Шипка №29

896309478

17

12

Севинч Тасим Ферад

8806045599

с. Боил ул. Шеста № 14

894239388

17

13

Станка Пантелеева Петрова

5110305674

гр. Дулово ул. Янтра №13

896256358

17

14

Марийка Андреева Иванова

5302025693

с. Грънчарово ул. Четиринадесета №2

884070154

17

15

Наджие Шабан Рамис

7510105611

с. Златоклас  ул. Осма № 5

896457866

17

16

Султан Фикри Махмуд

5606170999

с. Руйно ул. Четвърта №91

892308111

17

17

Невин Алиева Дас

7209225630

с. Черник ул. Люлин № 60

894731468

17

18

Силвия Начева Калчева

6006178731

с. Черник, ул. Стара планина № 28

899683336

17

19

Хюсеин Февзи Шабан

6902055562

с. Чернолик ул.Кирил и Методий №12

884569022

17

20

Ашиме Мюмюн Халил

5210075030

гр. Дулово ул. Йордан Йовков № 14

899029816

16

21

Светла Миланова Иванова

7506265570

гр. Дулово ул. Одрин № 44

899647344

16

22

Милена Димитрова Минкова

6606105716

гр. Дулово ул. Осми Март № 2

898344143

16

23

Кадрие Махмуд Сабри

6809305736

с. Боил ул. Първа № 89

896231462

16

24

Маргарита Йорданова Иванова

6402255691

с. Межден, ул. Пею Яворов № 6

894021446

16

25

Надие Вели Тахир

6205075633

с. Руйно ул. Четвърта №79

886827809

16

26

Светлана Кирилова Иванова

7508135575

гр. Дулово ул. Арда № 3

895166007

16

27

Снежанка Тодорова Тодорова

5412055615

гр. Дулово ул. Георги Бенковски № 12

889384582

16

28

Кaдер Ридван Хабил

9611078734

с. Черник ул. Синчец № 79

894652773

16

29

Светлана Димитрова Николова

6411215074

с. Черник ул. Шести май №23

897051670

16

30

Нурджихан Мехмедали Ахмед

6504015712

с. Черник, ул. Детелина № 2

892599560

16

31

Неврие Мухарем Неби

5701285598

с. Черник, ул. Тимок № 7

86422078

16

32

Кевсер Джемал Насуф

7502185619

с. Чернолик, ул. Иван Вазов № 6

877595299

16

33

Ренгинар Хърфан Кара

6910025611

с. Черник, ул. Четвърта № 21

895886727

16

34

Галиман Ахмед Али

6611135654

гр. Дулово ул. Йордан Йовков №22

897262809

15

35

Недялка Крумова Николова

6808135595

гр. Дулово ул. Рила № 16

898646512

15

36

Гюлбие Исмет Халид

5504125678

гр. Дулово ул. Славянска № 73

894957444

15

37

Нургюл Неджати Ходжолу

7104135612

с. Яребица ул. Трета № 13

897056912

15

38

Гюлбия Джемаил Исмаил

6207195598

с. Черник, ул. Шейново № 33

895875751

15

39

Невин Мехмед Нури

7401175572

с. Чернолики ул. Йордан Йовков № 3

893990655

15

40

Айшегюл Ибрям Демирали

8610272234

с. Черник ул. Мадара № 5

897445425

15

41

Мухарем Мухарем Хюсеин

4907105580

с. Черник ул. Стара планина №6

895316964

15

42

Зийнеп Ахмед Раим

6006015713

с. Черник ул. Тимок № 14

86420445

15

43

Надвия Раим Сали

6202126670

с. Полковник Таслаково ул. Четвърта № 7

86425177

15

44

Гюлсевим Кямил Ибиш

5601205578

с. Черковна ул. Седма №41

892958335

15

45

Назифе Яшар Албайрам

7708305576

с. Секулово ул. Централна № 13

897428839

15

46

Рашит Мехмед Реджеб

6008265603

с. Златоклас ул. Осма №2

86432275

15

47

Нергис Раим Хакъева

8102271981

с. Златоклас ул. Първа № 6

878909649

15

48

Ревасие Махмуд Димитрова

6207085570

с. Межден ул. Димчо Дебелянов №59

892942390

15

49

Неврие Руфат Ахмед

5607305656

с. Межден ул. Страцин № 39

885562239

15

50

Илксен Руфи Якуб

7212145593

гр. Дулово, ул. Байкал № 19

893393784

15

51

Фатме Али Али

8212275650

гр. Дулово, ул. Христо Ботев № 200

892044889

15

52

Фатмегюл Матем Абедеин

5506115637

с. Водно ул. Шеста №10

894918054

15

53

Донка Ангелова Димитрова

6604115572

с. Върбино, ул. Петта  № 16

884063203

15

54

Байсе Ахмед Сюлейман

6412248792

с. Грънчарово лу. Четвърта № 11

894843695

15

55

Фийдес Мустафа Сюлейман

5504145571

с. Грънчарово ул. Втора № 41

86482513

15

56

Сунджай Музафер Алибрам

9301055664

с. Грънчарово ул. Първа № 35

897269659

15

57

Младен Тодоров Радев

7506055568

с. Грънчарово ул. Трета № 14

876633455

15

58

Зийниш Мехмед Капрал

6601218010

с.Черник, ул.”Люлин” №79

898990868

15

59

Фатмегюл Ибрахим Сефер

6401045617

гр. Дулово ул. Шуменско шосе № 2 ет. 3, ап. 1

894772329

14

60

Милен Георгиев Гърчев

6107075602

гр. Дулово ул. Шуменско шосе № 29

888916316

14

61

Руска Янккова Пенева

6007315633

гр. Дулово ул.Александър Стамболийски №13

886766133

14

62

Елис Феим Осман

8403305595

гр. Дулово ул.Васил Левски №7

895008910

14

63

Танжу Тахсин Сали

8707295650

гр. Дулово ул.Христо Ботев №218

892964102

14

64

Ергюлан Иджаби Осман

6507105698

с. Черник ул. Четвърта №58

86422544

14

65

Ревасие Хълми Коджуклу

6304115571

с. Черник ул. Шейново № 58

897664844

14

66

Гюнюл Мурселова Османова

7801088030

с. Черник ул. Янтра № 8

899529067

14

67

Васвие Хабил Вели

6305105599

с. Чернолик ул. Здравец № 2

876165350

14

68

Мелекшен Неджат Сюлейман

8607215650

с. Чернолик ул. Кирил и Методий №30

896293548

14

69

Марийка Кирилова Георгиева

5202145674

гр. Дулово ул. Добруджа №19

892353107

14

70

Себает Махмуд Адил

6004065633

с. Яребица ул.Петнадесета №5

895680013

14

71

Айтен Дилавер Бекир

7904045570

с. Черник ул. Лилия № 18

895747730

14

72

Бейдже Али Рустем

5802235677

с. Черник ул. Люлин № 50

896091150

14

73

Наджие Мехмед Сали

5804145593

с. Черковна ул. Осма № 16

892008795

14

74

Галина Маринова Петрова

7708155619

с. Прохлада ул. Първа № 52

896596477

14

75

Фахри Халимов Мехмедов

6106025567

с. Правда ул. Васил Левски № 62

888245428

14

76

Нермин Бехайдин Назми

8003155612

с. Правда ул. Ропотамо № 8

889909329

14

77

Садет Рамис Ибрям

5906215590

с. Правда, ул. Пеньо Пенев № 17

892085370

14

78

Гюлджихан Наджие Ахмедова

7408015597

с. Прохлада ул. Пета № 1

877895591

14

79

Вилдан Асан Исмаил

6212205577

с. Колобър ул. Десета №2

887477249

14

80

Илийчо Тодоров Димитров

5903155564

с. Межден ул. Гергана № 2

897440278

14

81

Ширин Рушид Садък

7802115593

с. Овен ул. Трета № 6

882641806

14

82

Абтула Мехмед Абтула

5609075629

с. Боил ул. Първа № 44

894577175

14

83

Атанас Стойчев Камберлийски

6307195708

гр. Дулово ул. Одрин №27

893917200

14

84

Анка Станчева Стоянова

5803145053

с. Грънчарово ул. Първа №1

879055839

14

85

Иван Николов Драганов

5504185661

гр. Дулово ул. Славянска №31

897884693

13

86

Берихан Хасан Хасан

5512225607

гр. Дулово ул. Тракия №3

898608838

13

87

Фатме Реджеб Сермез

6204155652

гр. Дулово ул. Отец Паисий № 1

890347064

13

88

Бинсес Кеман Мехмед

7303065652

гр. Дулово, ул. Христо Ботев № 145

899227834

13

89

Мелиха Неджми  Чирпанли

5809095751

с. Вокил ул. Добруджа №5

899933864

13

90

Неджмия Ахмед Хамза

6403015632

с. Вокил ул. Искър №11

894960378

13

91

Айше  Али Али

5706265573

с. Златоклас ул. Четиринадесета  №3

899040299

13

92

Гергина Добрева Станкова

6405135576

с. Козяк ул. Първа №45

895396062

13

93

Гюлхан Джемал Насуф

7502185619

с. Паисиево, ул. Мадан № 3

886828238

13

94

Хожгюл Февзи Ахмед

7505315573

с. Полк. Таслаково ул. Пета №5

2-28-20

13

95

Вилдан Алиосман Хюсеин

7704175655

с. Раздел ул. Петнадесет №2

878946380

13

96

Мюбеджел Неждет Керим

6408085592

с. Руйно, ул. Трета № 43

889351208

13

97

Исмаил Ебазел Исмаилов

7803117944

с. Секулово ул. Осми Март № 9

893250431

13

98

Гюнур Айдън Вели

8112188850

с. Черник ул. Туджа №5

876000648

13

99

Гюлджан Хюсню Мюслюм

7806245595

с. Яребица ул. Втора №23

893003815

13

100

Мирем Алиш Али

8602155590

с. Черник ул. Железарска № 9

894949635

13

101

Айля Исмаил Шериф

6603025659

с. Черковна ул. Седма №3

876741213

13

102

Ахмед Мехмед Мехмед

5903135568

с. Руйно ул. Първа № 16

896129416

12

103

Ерсин Фикрет Абтула

6704295647

с. Руйно ул. Четвърта № 39

876311883

12

104

Фатмегюл Исмаил Сали

5310285596

с. Руйно ул.Десета №7

892719365

12

105

Гюнайдън Ефраим Адем

7007035629

с. Секулово ул. Езерото №4

888821655

12

106

Севилер Ахмет Хасан

8608195604

с. Секулово ул. Хан Аспарух № 5

889105681

12

107

Седат Мехмед Ариф

7312165660

с. Черник ул. Латинка № 3

897627560

12

108

Бинер Бейджет Салим

8107175365

с. Черник ул. Латинка № 7

895048137

12

109

Вилдан Мехмед Али

6501155578

с. Правда ул. Васил Левски № 12

894968849

12

110

Саля Хакъ Исмаил

5004175618

с. Прохлада ул. Първа № 34

899707661

12

111

Мюмюне Ахмед Юмер

6505215633

с. Окорш ул. Янтра № 42

899277275

12

112

Славка Стоименова Генова

5706045579

с. Окорш ул. Янтра №28

893964288

12

113

Гергина Георгиева Петрова

6205235710

с. Окорш, ул. Ахелой № 11

884021376

12

114

Сениха Ревзат Осман

8112226055

с. Паисиево ул. Независимост № 25

892363126

12

115

Нурджел Мустафа Кямил

7305265650

с. Паисиево, ул. Независимост № 10

895070520

12

116

Севилен Мюмюн Тефик

8308212254

с. Окорш, ул. Възраждане № 8

899565536

12

117

Бейзат Шефкет Мюрсел

5606265564

с. Окорш ул. Иван Вазов № 29

893878205

12

118

Виждан Реджеб Юмер

6706235610

с. Окорш ул. Искър № 6

86412631

12

119

Мюмюн Ахмед Сюлейман

5404045584

с. Овен ул. Първа №37

895122696

12

120

Ирина Димитрова Вавилова

6507185570

с. Грънчарово ул. Първа №9

89227053

12

121

Гюлтен Сали Карасали

6307175717

с. Водно, ул. Трета № 9

893344031

12

122

Хайрие Салим Алиосман

4902115591

с. Вокил ул. Свобода № 5

86462254

12

123

Ренгинар Нихат Ресул

7901315570

с. Вокил ул. Янтра №5

896274655

12

124

Мехмед Бейтула Махмуд

5805295561

с. Вокил ул. Янтра №54

896242855

12

125

Ива Енчева Енчева

8809065578

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №116

895011854

12

126

Борис Иванов Калинов

5505265669

гр. Дулово ул. Младост № 2

899457270

12

127

Стоян Ганев Стоянов

6908135665

гр. Дулово ул. Пазарска № 4

886545023

12

128

Себиха Фаик Мехмед

7402065570

с.Яребица, ул.”Осма” №16

 

12

129

Нурджихан Хазим Сали

6805125572

с. Златоклас ул. Дванадесета №6

899715150

11

130

Васил Банчев Станев

6603155647

с. Козяк ул. Осма № 1

895240336

11

131

Зютия Исмаил Буранидин

5909135591

с. Овен ул. Осма № 6

884514615

11

132

Ридван Мехмед Рушид

5606135581

с. Овен ул. Четвърта №1

886110116

11

133

Арзу Вели Къиш

6005265718

с. Водно ул. Девета № 2

86422697

11

134

Айшегюл Джевдет Осман

6202245715

с. Водно ул. Четиринадесета № 12

888957363

11

135

Миннет Рамадан Кьомюрджи

5503115171

гр. Дулово, ул. Янтра № 1

893320460

11

136

Небат Хасан Елман

5901055611

гр. Дулово ул. Христо Ботев №226

899646252

11

137

Гюлбие Мустафа Кязим

6610105594

с. Поройно ул. Първа №2

895180367

11

138

Нурджихан Мехмед Мехмед

6603255570

с. Окорш ул. Христо Ботев №21

899270686

11

139

Тешрифе Басри Юсуф

6403045616

с. Раздел  ул. Пета № 3

895232559

11

140

Джелал Юсеинов Ахмедов

5111025560

с. Прохлада ул. Първа № 5

896377150

10

141

Неждет  Сали Шакир

6003245585

с. Черковна ул.Девета №1

896436640

10

142

Салиха Махмуд Хатиб

5108065654

с. Яребица ул. Осма №17

897066549

10

143

Ерхан Мустан Хюсмен

8311265603

с. Боил ул. Шеста № 14

894239388

10

144

Ваня Николова Стоянова

7202275619

с. Гранчарово ул. Трета № 17

878491297

10

145

Зехра Бекир Аптула

8502015656

с. Овен, ул. Девета № 29

895234451

10

146

Себиха Фаик Мехмед

7402065570

С.Яребица,ул.”Осма” №16

 

10

147

Себает Исмаил Сюлейман

6305285572

с. Поройно ул. Шеста №4

898795662

 9

148

Гюлшан Сали Исмаил

6703065573

с. Окорш ул. Христо Ботев № 18

897412439

9

149

Октай Али Ахмед

7505205600

гр. Дулово, ул. Варшава № 26

86423443

9

150

Севгюл Бейджет Осман

8812125590

с. Окорш ул. Никола Петков №86

899084419

9

151

Галиман Галиб Муталиб

7806305570

с. Окорш ул. Христо Ботев № 11

897585244

9

152

Зюхре Мемишева Адилова

5302065572

гр. Дулово ул. Лудогорец №3

886272036

Не се е явила на интервю

 

153

Недка Ангелова Юсмен

7011025595

с. Поройно ул. Втора № 25

897537291

Не е представила необходимите д-ти  и не е допуснат до интервю

154

Гюла Енчева Асенова

7909041433

с. Поройно ул. Дванадесета № 6

899056246

Не е представила необходимите д-ти  и не е допуснат до интервю

155

Нургюл Хасан Мустафа

7903015592

с. Поройно ул. Шеста № 6

893705354

Не е представил необходимите д-ти  и не е допуснат до интервю

156

Шезаи Акиф Мустафа

6006105566

с.Златоклас  ул.”Десета” 22

 

Не е представил необходимите д-ти  и не е допуснат до интервю

 

Неодобрените кандидати за  Лични асистенти и Домашни помощници  на I етап имат право да обжалват решението на комисията за подбор и оценка на доставчиците на социални услуги  в 7 дневен срок от обявяване на резултатите от класирането.

Всички кандидати за Лични асистенти и Домашни помощници потребители НЕ класирани на I етап, запазват правото си за включване в проекта по време на изпълнението му./1.10.1016 -1.05.2018г/.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Ръководител проект „Независим живот за гражданите на Дулово”: ……………

                                                                                                                                                                                /Д.Тотева/

 

 

             гр.Дулово

             16.11.2016г.

 

 

 

 

 

Прикачени файлове