Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект до 30.09.2017 г.