С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13.05.2019 13:09

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Дулово оповестява Решение № 27 от 11.04.2019 г. по адм.дело № 1/2019 на Административен съд – Силистра, влязло в сила на 08.05.2019 г.

 

Прикачени файлове