Съобщение

11.01.2019 12:18

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 изречение 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че се оспорва Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № 208 по Протокол № 17/15.11.2005г. на Общински съвет – Дулово, и че по повод на оспорването е образувано административно дело № 1 по описа за 2019г. на Административен съд – Силистра.

 

гр.Дулово

11.01.2019г.

Прикачени файлове