СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

12.11.2016 08:26

 

Image removed.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ   

                                 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Адрес на потребителя

Личен асистент

 

Брой часове

1.

Ремзие Шабан Шакир

4010095572

с. Раздел ул. Петнадесета №2

Вилдан Алиосман    Хюсеин

6

2.

Есра Гюнайдън Ефраим

о245315590

с. Секулово ул. Езерото №4

Гюнайдън Ефраим    Адем        

7

3.

Лейля Орхан Ниази

9502225612

с. Прохлада ул. Пета №1

Гюлджихан Наджие Ахмедова

6

4.

Георги Илиев Калев

3907185654

с.Грънчарово ул. Трета №42

Ваня Николова Стоянова

6

5.

Ваня Георгиева Димитрова

6011045610

с. Межден ул. Гергана №2

Илийчо Тодоров Димитров

6

6.

Сидика Хабил Борби

2703155617

с. Овен ул. Първа №37

Мюмюн Ахмед Сюлейман

6

7.

Стоян Георгиев Стоянов

6801025560

с. Окорш  ул. Ахелой №11

Гергина Георгиева Петрова   

6

8.

Синем Ерхан Мустафа

o651235590

с. Боил ул. Шеста №14

Севинч  Тасим Ферад    

7

9.

Фикрет Ахмед  Абтула

3702185584

с. Руйно ул. Четвърта  №39

Ерсин Фикрет Аптула    

6

10.

Семра Бюрхан Хабил

8307075579

с. Яребица ул. Петнадесета №5

Себает Махмуд Адил    

6

11.

Емел Гюрсел Адил

9410235575

с.Правда ул.Васил Левски №12

Вилдан Ахмед Али       

6

12.

Ипек Джанер Ахмед

    0242045572

 

с. Правда ул. Ропотамо №8

Нермин Бехайдин Назми

 7

13.

Ремзи Тефик Джамбаз

4112025623

с. Чернолик ул. Елин Пелин №1

Кевсер Шинаси Ахмед    

6

14.

Хамиде Али Ахмед

3709265573

с. Златоклас ул. Четиринадесета №3

Айше Али Али

6

15.

Сердар Юджел Салим

0452205580

с. Златоклас ул. Осма №5

Наджие Шабан Рамис    

7

16.

Лара Илкер Хакъева

1144190990

с. Златоклас ул. Първа №6

Наргис Раим Хакъева      

7

17.

Калоян Момчилив Стефков

9507071063

гр. Дулово ул. Арда №3

Светлана Кирилова Иванова   

 7

18.

Тодор Крумов Тодоров

5109165581

гр. Дулово ул. Г. Бенковски №12

Снежанка Тодорова Тодорова

6

19.

Мартин Димитров Пенев

8012045639

гр. Дулово ул. Георги Бенковски №24

Ивелина Димитрова Димитрова 

7

20.

Джевдет Халил Сермез

6004055620

гр. Дулово ул. Отец Паисий 31

Фатме Реджеб Сермез   

6

21.

Пати Салим Амуджа

9201085599

гр. Дулово ул. Отец Паисий №2

Вилдан Али Амуджа           

6

22.

Мария Неделчева Петрова

3508275590

гр. Дулово ул. Славянска №22

Светлана Димитрова Николова

6

23.

 Али Сали Мохарем

0641075622

гр. Дулово ул. Христо Ботев №200

Фатме Али   Али 

7

24.

Айше Ремзи Мустафа

4508255596

Поройно

Себаат Исмаил Сюлейман   

6

25.

Недю Ников Николов

3107215566

гр. Дулово ул. Шуменско шосе №76

Светла Миланова Иванова

6

26.

Иван Колев Стоянов

5509185601

с. Грънчарово ул. Пета №1           

Анка  Станчева Стоянова

6

 

27.

Сали Раим Карасали

3902075584

с. Водно ул. Трета №9

Гюлтен Сали Карасали

6

28.

Мехмедали Абедин Мехмед

4207305644

с. Черник ул. Детелина №2

Нурджихан Мехмедали  

6

 

29.

Ахмед Наки Салим

3307135745

с. Черник ул. Люлин №44

Бейдже Али Рюстем

6

30.

Ахмед Юксел Хюсеин

9507015624

с. Черник ул. Люлин №60

Невин Алиева Дас   

6

31.

Анифе Касим Бекяр

4201155655

с. Черник ул. Мадара №5

Айшегюл Ибрям Демирали  

6

32.

Зехра Юдает Мухарем

5212245618

с. Черник ул. Стара планина №6

Мухарем Мухарем Мухарем  6

6

33.

Хамид Алиш Исмаил

5812115600

с. Черник ул. Шейново №33

Гюлбия Джемал Галиб     

6

34.

Музафер Исмаил Коджуклу

6302025606

с. Черник ул. Шейново №58

Ревасие Хълми Коджуклу   

6

35.

Наталия Славова Славова

0946056694

Дулово

Марийка  Кирилова Георгиева

6

36.

Георги Петров Петров

5908175645

с. Грънчарово ул.Втора №69             Сунджай  Алиибрям

Сунджай  Алиибрям

6

37.

Думитър Минков Бочев

4105315568

гр. Дулово ул. Осми март №2 

Милена Димитрова Минкова

6

38.

Ахмед Турхан Шефкед

9905245601

с. Полк. Таслаково ул. Пета №5          

Хожгюл  Февзи Ахмед  

6

39.

Хасан Шефкет Ибрям

3103175608

с. Черник ул. Стара планина №4

Берихан Хасан Шефкет 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” ПО ПРОЕКТ   

                                 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минка Христова Колева

3102235596

с. Грънчарово ул. Втора №20       

Марийка Андреева

4

 

Йордана Стоянова Петрова

2810225579

с. Грънчарово

ул. Седма №5           

Марийка Андреева

4

 

 

 

 

 

 

 

Стойка Радева Христова

3502255576

с. Межден

 ул. Пею Яворов №25  

Ревасия Махмуд

Димитрова

3

 

Сабри Рамис Кязим

3411095585

с. Межден ул. Стефан Караджа №8   

Ревасия Махмуд

Димитрова

3

 

Мария Стоянова Иванова

2303065593

с. Межден ул.Страцин №12              

Ревасия Махмуд

Димитрова

2

 

 

 

 

 

 

 

Петър Ангелов Петров

6004035562

с. Върбино ул. Втора №3   3 Донка Ангелова  Димитрова 

Донка Ангелова  Димитрова 

4

 

Лалю Русев Кънев

4801135563

с. Върбино ул. Пета №16                   

Донка Ангелова  Димитрова 

4

 

 

 

 

 

 

 

Марина Христова Тодорова

2912115574

с. Окорш ул. Н. Петков №46      

Славка Стоименова   Генова

4

 

Минка Илиева Гочева

4304285574

с. Окорш ул. Янтра №6                   

Славка Стоименова   Генова

4

 

 

 

 

 

 

 

Георги Златев Георгиев

5110285747

гр. Дулово ул. Ал. Стамболийски №24      Стоян Ганев     

Стоян Ганев     

4

 

Христо Михайлов Михайлов

4308055604

гр. Дулово ул. Хан Аспарух №14                

Стоян Ганев     

4

 

 

 

 

 

 

 

Назмие Ахмедова Хашимова

3410185658

гр. Дулово ул. Васил Левски №2  

Мукадис    Хаджиоглу

4

 

Хатидже Мухарем Хадолу

3506105635

 гр. Дулово ул. Хр.Ботев 214      

Мукадис    Хаджиоглу

4

 

 

 

 

 

 

 

Богданка Иванова Вълкова

3201185637

гр. Дулово ул. Васил Левски №32

Красимира Петрова  

4

 

Йордана  Русева Вълчева

3303095599

 Гр.Дулово, ул.Пирин 15                                          

Красимира Петрова  

4

 

 

 

 

 

 

 

Наджие Мехмед Мустафа

2903055615

гр. Дулово

 ул. Камчия №12     

Юмюгюл Мехмед  

4

 

Йовка Недева Илиева

4502035594

гр. Дулово

 ул. Одрин №46            

Юмюгюл Мехмед  

4

 

 

 

 

 

 

 

Желяза Петрова Георгиева

4907095610

гр. Дулово

ул. Христо Ботев №118

Руска   Янкова Пенева

4

 

Донка Иванова Христова

5506225634

Гр.Дулово, ул.”Лудогорец” №5 

Руска   Янкова Пенева

4

 

 

 

 

 

 

 

Пена Малчева Николова

2503265690

гр. Дулово ул.Шипка №34 

Димитричка Пантелеева 

4

 

Петра Георгиева Митева

3808295619

 гр. Дулово ул.Шипка № 29 

Димитричка Пантелеева 

4

 

Ресмие Али Сали

 

4403295695

 

с. Черник ул. Шести май  №73    

 Зийниш Мехмед Капрал

3

 

Ебадула  Еюб Салим

 

3501015586

с. Черник ул.Люлин  №73                                                                                                     

 

Зийниш

Мехмед Капрал

3

 

Фатме Яшар Юсуф

4707245693

с.Черник Люлин 81                                                                               

Зийниш Мехмед Капрал

2

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ :

                                               ДОРОТЕЯ ТОТЕВА

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО:

                                                        Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД