Областен информационен център – Силистра съвместно с Национална служба за съвети в земеделието - Силистра организират информационна среща в гр.Дулово

20.07.2017 08:16

Областен информационен център – Силистра съвместно с Национална служба за съвети в земеделието - Силистра организират информационна среща в гр.Дулово на тема „Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни стопанства по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020“ Уважаеми земеделски стопани, Ще Ви представим възможностите по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", която е насочена към подпомагане на дребни земеделски стопанства. Заинтересованите земеделски стопани и сдружения ще получат информация и за подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. Заповядайте на 26 юли /сряда/ 2017 г., от 09:00 ч., в залата на Община Дулово. Да информираме ЗАЕДНО!