П О К А Н А

01.10.2016 12:27

 

Image removed.         Image removed.

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

 

На 03.10.2016 г. от 10.00 часа в  зала 1 на Община Дулово ще се проведе начална конференция по проект „Независим живот за гражданите на Дулово”

 

Проектът се осъществява в партньорство между Община Дулово  и организация –доставчик на социални услуги „СОНИК СТАРТ”ООД- София.

 

Проект „Независим живот за гражданите на Дулово” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.   

 

Екипът на проекта Ви кани да се присъедините към събитието, на което са поканени представители на обществеността, медиите, местната администрация, лични асистенти и домашни помощници, потребители на социалните услуги.