ОБЯВЛЕНИЕ по чл.12 от Наредба №9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения

04.09.2023 17:45

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл.12 от Наредба №9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на

лечебните заведения по Закона за лечебните заведения

 

 

С Протокол от 21.08.2023г. на комисията, назначена с Решение №616/27.06.2023г. по Протокол №51 на Общински съвет – Дулово, за класиране на участниците в конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Дулово“ ЕООД, на първо място бе класирана - Янита Колева Андреева с крайна обща оценка - отличен 5.78.

            На второ място: няма класирани участници

            Недопуснати участници: няма

           

С Решение №645/29.08.2023г. по Протокол №53 на Общински съвет – Дулово бе утвърдено класирането.