УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

10.10.2023 17:09

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО,  ЧЕ :

 

 

1.В СРОК ДО 31 ОКТОМВРИ 2023Г. СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТИТЕ, КОИТО НЯМА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2024г.

 

2.В СРОК ДО 30 НОЕМВРИ 2023Г. СЕ ПОДАВА МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ /ЕТ, ООД, ЕООД И ДРУГИ/ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ /БРОЙ НЕОБХОДИМИ  КОНТЕЙНЕРИ/ ЗА 2024Г.

 

 

 

 

Мюмюн  Али:

директор Дирекция „Местни приходи”