ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

11.10.2023 17:21

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

 

 

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, в ОДМВР-Силистра е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) е създадена следната организация за работа:

 

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор БДС при ОДМВР – Силистра, РУ – Дулово или РУ – Тутракан  за дните от 24 до 28 октомври 2023 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. и на 29 октомври 2023 г. от 8.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административното обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР – Силистра.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение маже да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (05.11.2023 г.) ще бъдат издавани нови удостоверения от 31.10.2023 г., съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.    

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

 

 

11.10.2023 г.                                                                Пресцентър на ОДМВР-Силистра