Бъдете внимателни, пожарната обстановка в област Силистра е усложнена

01.11.2023 17:14

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Бъдете внимателни, пожарната обстановка в област Силистра е усложнена

 

 

 

Необичайно високите за сезона температури и изобилието от суха растителност доведоха до рязко усложняване на пожарната обстановка в Силистренска област. През изминалите две седмици пожари, възникнали от запалване на суха растителност, нанесоха значителни имуществени вреди. В селата Краново, Зафирово, Пожарево и Цар Самуил изгоряха три жилищни постройки,  400 дка овощни градини, 33 дка горски насаждения и около 20 дка лавандула, за щастие без пострадали хора.

Сухото и топло време в съчетание с наличието на вятър, какъвто имаше през почивните дни на миналата седмица, създават предпоставки за бързото разпространение на огъня при пожар. В такава ситуация всяка небрежност може да причини възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари. За кратко време могат да бъдат опожарени стотици декари гори, посеви, земеделска техника, къщи.

Във тази връзка от РДПБЗН-Силистра напомнят правилата за избягване на пожари:

– Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;

– Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;

Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!

– Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за лесно-запалими и горими течности;

– Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

– Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространя-ват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка;

– Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на не изгасени фасове може да предизвика неконтролируема огнена стихия. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци;

– Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;

– Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че имате осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар;

– Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния;

– Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Подайте точно и ясно съобщение за пожар на тел. 112.

 

 

01.11.2023 г.                                         Пресцентър на ОДМВР-Силистра