Започва традиционната акция на пътна полиция „Зима“

15.11.2023 07:13

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Започва традиционната акция на пътна полиция „Зима“

 

 

 

На 15 ноември в Силистренска област, както и в цялата страна, започва традиционната акция на пътна полиция „Зима”. Тя ще продължи до средата на месец декември и ще се проведе в три тематични кампании.

 

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, за времето от 15 до 24 ноември.  

Насочена е към водачите на пътни превозни средства - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планира се съвместно с органите на местната власт извършването на проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

 

Контролът в този период ще бъде насочен към:

Спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

Недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;

Недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;

Недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;

Недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки.

 

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, за времето от 25 до 4 декември. 

Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

 

Контролът в този период ще бъде насочен към:

Спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение, както и за даване от водачите на ППС на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци) движещи се неправилно, особено извън населените места.

Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

За гарантиране безопасността на пешеходците, в т.ч. на организираните групи (деца, възрастни, хора със специални потребности) ще се осъществява контрол за изпълнение на разпоредбите на чл.112, ал.1 и ал.2 от ЗДвП.

Чл. 112. (1) Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства.

(2) За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка.

 

С цел правилното прилагане на чл. 112 от ЗДвП е планирано в детските градини и училищата да се проведе превантивна разяснителна кампания „Пресичаме безопасно“.

 

Ще бъде отбелязан и Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който тази година е на 19 ноември (неделя).

 

Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, за времето от 05 до 14 декември. 

Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните системи.

Контролът в този период ще бъде насочен към недопускане на нарушения на разпоредбите на чл. 70, ал. 3 и на чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП:

Чл. 70 (3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.

Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.

(2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.

 

 

От 01.01.2023 г. до 13.11.2023 г. в Силистренска област са регистрирани 228 пътнотранспортни произшествия, 61 от които тежки. Загинали са 6 граждани, а ранените са 81.

 

През предходния зимен период (01.11.2022 г. – 31.03.2023 г.) в област Силистра са настъпили 105 пътнотранспортни произшествия, 22 от които тежки. Загинал е 1 гражданин, ранените са 29. За същия период за установени нарушения на правилата за движение контролните органи са съставили 1448 акта и 12 810 фиша – близо половината /5 678/ от които за нарушения на скоростните режими.

 

 

 

 

 

14.11.2023 г.                                            Пресцентър на ОДМВР-Силистра