ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2023-2027г

20.11.2023 16:19

Постоянните комисии играят основна роля в процеса на вземане на решения от Общински съвет-Дулово. Те имат задачата да проучват потребностите на населението в съответната община и да правят предложения за решаването на проблемите; да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

Постоянните комисии се конституират от общинския съвет с Правилника за организацията и дейността му. Съгласно  чл. 42, ал. 1 от Правилника са сформирани 9 постоянни комисии:

  1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба :

Гюлюмсер Бейджет Ангелова - Председател

Марин Христов Малчев – Зам.-председател                            

Нурхан Мухарем Махмуд                     

Сечкин Сали Салим                    

Себахат Реджеб Сопен                       

 

  1. Постоянна комисия по общинска собственост:

Тансер Басри Ахмед - Председател               

Сонер Мехмед Фикрет – Зам.-председател

Билгин Басри Ахмед                

  Фахри Адил Мустафа                      

  Ивайло Андонов Иванов                     

 

  1. Постоянна комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм:

Сали Назми Сали - Председател

Ибрахим Демир Муртаза  - Зам.-председател  

Николай Илиев Господинов                

Тунчай Февзи Акиф                 

Рефие Наджи Мехмед                

 

  1. Постоянна комисия  по здравеопазване и социална политика:

Любомир Минков Минков - Председател              

Бахар Мехмед Шевкед  - Зам.-председател             

            Марин Христов Малчев                        

Сали Назми Сали                                   

Хюсеин Ешреф Джелил

           

  1. Постоянна комисия по устройство на територията и инфраструктурата:

Хюсеин Ешреф Джелил              

Мартин Славов Тодоров                    

Левент Хабил Али               

 Касим Неджми Сали                          

 Илкер Неджати Халим

                   

  1. Постоянна комисия по транспорт и телекомуникации:

Тамер Дилявер Хасан                      

Дилбер Турхан Алиш                      

Сонер Мехмед Фикрет                          

Рефие Наджи Мехмед          

Спасимир Дечев Иванов

 

 

                

  1. Постоянна комисия по европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика:

 

Илкер Неджати Халим - Председател                           

Гюнеш Ремзи Хамза - Зам.-председател           

Гюрджан Салим Ахмед       

Себахат Реджеб Сопен                        

Шенай Лютфи Рамадан

                 

  1. Постоянна комисия по земеделие, гори, екология и околна среда:

 

Сечкин Сали Салим - Председател                       

Билгин Басри Ахмед – Зам.-председател                     

Гюнеш Ремзи Хамза           

Тансер Басри Ахмед                          

Тамер Дилявер Хасан                    

 

  1. Комисия, съгласно  Закона за противодействие на корупцията:

 

Нурхан Мухарем Махмуд - Председател              

Гюлюмсер Бейджет Ангелова – Зам.-председател                                   

Дилбер Турхан Алиш

Ибрахим Демир Муртаза

Ивайло Андонов Иванов