Проект "Оптимизиране структурата и работата на общинска администрация"

Показани 1 - 2 от 2

Обучение на общинската администрация за провеждане на функционален анализ

06.08.2013 16:17

През юли месец, в рамките на изпълнението на проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., се проведе обучение на служители на общинска администрация Дулово за целите, принципите, методите и очакваните резултати от провеждане на функционален анализ.

ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО С ПРОЕКТ ПО ОПАК

06.08.2013 16:09

С откриваща пресконференция стартираха дейностите по проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции“, спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Абониране за Проект "Оптимизиране структурата и работата на общинска администрация"