КМЕТСКИ ЕКИП – МАНДАТ 2019-2023

20.11.2015 13:40

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Биографична справка

Роден на 25 септември 1963г, в село Златоклас

Женен, с две дъщери

Образование

1981г –СОУ”В.Левски”- Дулово

1982-1988г ВМИ град Варна

 

Професионална квалификация

1988-1995г квалификационни курсове за придобиване на специалност

1995г придобита специалност „Вътрешни болести”

1995-2000 г – курсове по кардиология

 

Професионална кариера

-1988 -2004 – Вътрешно отделение Болница-Дулово

-1988-2000 –ординатор във ВО

-2000-2003 –началник ВО

-2004-2005 –ординатор във ВО

-2005- до 08.11.2011г – ОПЛ

2011-2015г - кмет на Община Дулово

09.11.2015-кмет на Община Дулово-втори пореден мандат

Телефон: 0864/ 2 -30-00

 

 

 

ЮКСЕЛ ИСМАИЛ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Ресор: „УТ, земеделие, екология, инвестиции”

 

Биографична справка:

Роден на 26.03.1966г в село Йорданово, обл.Силистра
Женен, с две деца

Образование

Висше – магистър по история и география

ШУ”Епископ Константин Преславски”-Шумен

Професионална квалификация

Учител по история и география в СОУ

Следдипломна квалификация-„Мениджъмънт

на социалните дейности”- СА”Д.Ценов”Свищов

Професионална кариера

1989/90г – учител в ОУ с.Секулово

1990/92 г- учител в ОУ с.Яребица

1992/93г –учител в СОУ”В.Левски”Дулово

1994/98г –учител в ОУ с.Черник

1998/2003 г- директор на ОУ с.Черник

2003/2009 – заместник-кмет в Община Дулово

2010г – началник на В и К – Дулово

2011 до 08.11.2011г е директор на Дирекция „Бюро по труда” Дулово

От 09. 11.2011г- 09.11.2015г е заместник-кмет на Община Дулово

Със заповед на кмета от 09.11.2015г е назначен за заместник-кмет на Община Дулово

 Телефон: 0864/ 2-56-87

 

 

 

 

ДОРОТЕЯ ТОТЕВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Ресор: „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

 

Биографична справка:

Родена на 24.10.1984г в град Генерал Тошево

Омъжена, две деца

Образование

Висше – бакалавър „Учител по музиката“- ШУ“Епископ Константин Преславски“ 2003-2008г

-магистър „Управление на образованието”- ШУ“Епископ Константин Преславски“-2009-2011г

 

Професионална квалификация

Учител по музика, преподавател по музикален инструмент

Следдипломна квалификация-„Методика по музика,музикални умения и заложби“ - V професионална квалификация-ДИКПО-гр.Варна 

  

Професионална кариера

29.08.2007г-09.10.2012г-худ.ръководител-НЧ“Н.Й.Вапцаров“-Дулово

09.10.2007-01.09.2012г-учител по музика ОУ“Хр.Смирненски“-Дулово

01.09.2012г до 09.11.2015г-помощник-директор ОУ“Хр.Смирненски“Дулово

Със заповед на кмета от 09.11.2015 г е назначена за заместник-кмет на Община Дулово

Телефон: 0864/ 2-32-79

 

 

Алтимир Адамов

ресор “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки“

adamov

На 28 март 2022г юристът Алтимир Адамов е назначен за трети заместник-кмет на Община Дулово. Той е с ресор “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки“.  Ресорът е уточнен със заповед на кмета на общината: Сектор „Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки“   Благоустройство, тържища и пазари;  Инвеститорски контрол; Регулаторни режими и административни услуги, касаещи гореспоменатите дейности.

Алтимир Адамов е роден е на 7 юли 1980г.
Професионалния му опит е в сферата на бизнеса- управител на фирма.

 Заместник-областен управител ‎(2010-2013 г.).

Преди това е бил  експерт в Областна администрация – Силистра.

 Народен представител в 43-тото и 44-тото Народно събрание.

Семеен, с две деца.