Комисии

Показани 1 - 5 от 5

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2019-2023г

10.12.2019 17:47

Постоянните комисии се конституират от Общинския съвет с Правилника за организацията и дейността му. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника са сформирани 9 постоянни комисии:

  • Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба

Председател:         Джюнеид  Севджан Вахид

Зам. председател:  Марин  Христов Малчев

Членове:                 Гюнер  Нихат Ахмед

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019

25.11.2015 18:15

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО

МАНДАТ 2015-2019

 

   ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

 

Председател:          ДЖЮНЕИД СЕВДЖАН ВАХИД

 

         Зам.-председател:  СПАСИМИР ДЕЧЕВ ИВАНОВ

 

Членове:                  НИГЯР ФИКРЕТОВА МУЗАФЕРОВА-БАЙРАМ

                                МАРИН ХРИСТОВ МАЛЧЕВ   

Абониране за Комисии