ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА Дулово

11.02.2021 10:07

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги
Заявяват се услуги, които са включени в единния модел на Държавната агенция за електронно управление. Предлаганите услуги са в общо централизирано заявление, което се подава чрез портала eGov.bg

 

Административен регистър
Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от общинска администрация Дулово и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване

 

Система за сигурно електронно връчване
Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от общинска администрация Дулово. Изисква се ПИК от НОИ, или Квалифициран електронен подпис

 

Деловодна справка
Чрез деловодната справка може да проверите статуса на Вашето заявление за административна услуга. Изисква се входящ номер на заявлението

 

Портал за отворени данни
Порталът за отворени данни съдържа информация за всички публични регистри на общинска администрация Дулово