Проекти на нормативни актове

Показани 1 - 10 от 21

УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове

12.02.2020 18:11

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, считано от 13.02.2020 г.  Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лицаза разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възраженияпо проект наНаредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

С П Р А В К А В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

22.01.2020 14:15

С П Р А В К А

 

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 07.01.2020 г., бе публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Абониране за Проекти на нормативни актове