Проекти на нормативни актове

Показани 1 - 10 от 31

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30.07.2021 15:41

Изготвен е проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Дулово, приета с решение на Общински съвет - Дулово.

Абониране за Проекти на нормативни актове