Администрация

Показани 1 - 10 от 879

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

27.05.2020 10:38
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

Преходни и заключителни разпоредби

Абониране за Администрация