Съобщения

Показани 1 - 10 от 50

УВЕДОМЛЕНИЕ

03.12.2021 13:46

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра срещу Правилника за организацията и дейността, приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 20.11.2015 г., изм. с решение № 385 по протокол № 29 от 26.01.2018г., изм. и доп.

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2020 г.

02.09.2021 17:28

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

03.11.2020 17:27

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2019 г.

04.09.2020 17:50

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2019г. на Община Дулово.

Публичното обсъждане ще се проведе на10.09.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа, взала № 1, в сградата на Общинска администрация Дулово.

Абониране за Съобщения