Съобщения

Показани 1 - 10 от 38

УВЕДОМЛЕНИЕ

11.02.2020 14:00

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

инж. Невхис Мустафа                                                                                     11.02.2020г.

Председател ОбС-Дулово

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.09.2019 18:01

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2018 г.

20.08.2019 17:57

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичнитефинанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетнапрогноза за местните дейности и за следващитетри години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинскиябюджет на Община Дулово, организирампровеждане на публичнообсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2018г. на Община Дулово.

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.08.2019 19:13

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.06.2019 14:50

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

27.05.2019 18:44

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.03.2019 11:36

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.02.2019 17:34

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.01.2019 13:18

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

Абониране за Съобщения