ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019

25.11.2015 18:15

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО

МАНДАТ 2015-2019

 

   ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

 

Председател:          ДЖЮНЕИД СЕВДЖАН ВАХИД

 

         Зам.-председател:  СПАСИМИР ДЕЧЕВ ИВАНОВ

 

Членове:                  НИГЯР ФИКРЕТОВА МУЗАФЕРОВА-БАЙРАМ

                                МАРИН ХРИСТОВ МАЛЧЕВ   

                                ЮМДЖЕГЮЛ СУНАЙ АКИФ

                       ДЖИХАН ДЖИХАТДИН ДЖЕВДЕТ

                                БЕЙТУЛА  СЕЙФИ МЕХМЕД

 

 

1.    Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба” :

Ø Председател:         Джюнеид Севджан Вахид

Ø Зам.председател: Билгин  Басри Ахмед        

Ø Членове:                Юмджегюл Сунай Акиф  

        Ерай Кязим Кадир              

        Марин Христов Малчев    

 

2.    Постоянна комисия „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол”:

Ø Председател:         Билгин  Басри Ахмед        

Ø Зам.председател: Хюсеин Ешреф Джелил   

Ø Членове:                Ремзи Халид Мехмед                 

                                     Ердинч Сюлейман Мухсин       

                                     Спасимир Дечев Иванов  

 

3.    Постоянна комисия „Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм”:

Ø Председател:         Сали Назми Сали                       

Ø Зам.председател:  Денчо Маринов Йорданов             

Ø Членове:                Бейтула Сейфи Мехмед   

                                     Хюсеин Ешреф Джелил       

                                     Маргарита Георгиева Ранчева

  

 

4.    Постоянна комисия  „Здравеопазване и социална политика”:

Ø Председател:         Шезаи Неджми Кязим      

Ø Зам.председател:  Спасимир Дечев Иванов           

Ø Членове:                Нурсевен Митхат Борисова         

                                     Нигяр Музаферова-Байрам       

                                      Маргарита Георгиева Ранчева  

 

5.    Постоянна комисия  „Устройство на територията и инфраструктурата”:

Ø Председател:         Касим Неджми Сали                  

Ø Зам.председател:  Марин Христов Малчев            

Ø Членове:                Джюнеид Севджан Вахид         

                                     Рефие Наджи Мехмед                

                                               Али Сюлюш Халим

 

     

6.    Постоянна комисия „Транспорт и телекомуникации”:

Ø Председател:         Ерай Кязим Кадир                      

Ø Зам.председател:  Венко Петров Михайлов           

Ø Членове:                Бахар Мехмед Шефкед                       

                                     Тунджай Мехмед Рамадан                 

                                     Касим Неджми Сали                  

 

7.    Постоянна комисия „Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика”:

Ø Председател:         Джихан Джихатдин Джевдет             

Ø Зам.председател:  Нигяр Музаферова-Байрам                

Ø Членове:                Сали Назми Сали                        

                                     Асен Нечев Радев                        

                                     Тунджай Мехмед Рамадан                 

 

8.    Постоянна комисия  „Земеделие, гори, екология и околна среда”:

Ø Председател:         Бояна Петрова Димитрова                  

Ø Зам.председател:   Ремзи Халид Мехмед                         

Ø Членове:                Гюнеш Ремзи Хамза                   

                                     Пембе Рамис Аптула                           

                                      Нермин Неджмид Бакиев