С П Р А В К А за средствата във функция "Почивно дело, култура и религ.дейности" за извършване на разходи в местните дейности - 2016г.