С П Р А В К А за средствата във функция "Образование", за извършване на разходи в местните дейности - 2016г.