С П Р А В К А за просрочените задължения на община Дулово от 2015г., които ще бъдат разплатени през 2016г.