Бъдещите студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

15.06.2016 13:25

Бъдещите студентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

6/15/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  моб.: 0886889411

                                  

 

Офисът на НАП в Силистра напомня на всички ученици, които са завършили средното си образование тази година, че с дипломирането им възниква задължение да внасят сами здравните си осигуровки. Изключение правят тези от тях, които са започнали работа веднага след завършването, тъй като в този случай работодателят начислява задължителните осигуровки.

Младежите, които са приети във висши учебни заведения като студенти редовно обучение,  за месеците от завършването на средното до започването на висшето образование трябва да внесат здравните си вноски за своя сметка, тъй като в този период не попадат в нито една от  двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват от републиканския бюджет.

Задочните студенти също плащат сами вноските си за здраве, ако не са назначени на работа.

Преди да се пристъпи към внасяне на  осигуровките е задължително да бъде подадена Декларация образец 7. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който възниква задължението за плащане на здравни осигуровки. Всички зрелостници са осигурени от държавния бюджет до месец юни включително. Задължението за лично плащане на здравни вноски възниква от месец юли, като крайният срок за подаване на декларация образец 7 и за внасяне на сумата е до 25 август.

В рубриката „Осигуряване” на електронната страница на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията става в офиса на НАП или по пощата с обратна разписка.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, бъдещите студенти може да се озоват с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатните здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

Сумата за здравни осигуровки през 2016 г. е 16,80 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец, след което ежедневно започва да се трупа лихва. Затова, ако се внасят пари за няколко месеца назад, преди да се издължи сумата трябва да се направи справка за актуалния размер на лихвата. Справката се прави на място в салона за обслужване на офиса на НАП или чрез електронните услуги в сайта на НАП - www.nap.bg, където безплатно е достъпен здравноосигурителен калкулатор.