Със заповед № ОХ - 337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 27 вакантни длъжности за войници

19.05.2020 12:41

О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  27 вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания:

- средно образование или по-високо образование

   по специалността, за която кандидатстват;

- да са годни за военна служба;

- неосъждани;

- на възраст до 40 г. (44г. за освободени от кадрова военна служба);

- да покриват нормативите за физическа годност;

- да са психологично пригодни;

- да нямат друго гражданство;

 

Срок за подаване на документите 26.06.2020г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините