Съобщение

14.08.2020 15:36

На 13.08.2020г в ОбС-Дулово е внесена жалба, на основание чл.32, ал.2 от ЗА, чл.45, ал.11 ЗМСМА от областен управител на област Силистра  против Решение № 114/30.06.2020г. по Протокол № 9 на Общински съвет – Дулово. С жалбата се иска Съдът да отмени Решение № 114/30.06.2020г., потвърдено с Решение № 124 по Протокол № 10/28.07.2020г.  на Общински съвет – Дулово  като незаконосъобразно.

Жалбата е изпратена в Административен съд - Силистра, до Областния управител на област Силистра и Кмета на община Дулово.

 

Дата на публикуване: 14.08.2020г.