С В И К В А М ДВАНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

28.08.2020 15:17

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

 

 

С В И К В А М

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на01.09.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

  1. Докладна записка  от инж.Невхис Мустафа – председател на ОбС-Дулово, относно:Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Водно /Вх.№ 339/27.08.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово