Информация от РЗИ

05.10.2020 15:01

Към 5.10.2020г. в област Силистра са регистрирани 216 случая на лица с COVID-19, в т.ч.:

община

брой

Засегнати населени места

Силистра

120

Силистра (102), Калипетрово (7), Смилец (3), Сребърна (2), Иширково (2), Айдемир (4)

Дулово

42

Дулово (16), Вокил (5), Правда (4), Черник (5), Поройно (3), Окорш (2) и по 1 случай от Водно, Златоклас, Раздел, Чернолик, Боил, Козяк, Орешене

Тутракан

29

Нова Черна (17), Тутракан (7), Цар Самуил (3), Старо село (1), Сяново (1)

Ситово

11

Искра (11)

Алфатар

3

Алфатар (1), Цар Асен (2)

Главиница

6

Зафирово (1), Богданци (1), Зарица (3), Главиница (1)

Кайнарджа

3

Голеш (1) Зарник (2)

ОБЩО

216

 

 

Към 5 октомври – 214 са общо регистрираните случаи с коронавирус в област Силистра. Активните случаи са 43 (6 хоспитализирани и 37 на домашно лечение), 158 излекувани и 13 починали (6%).

Хоспитализираните пациенти са в МБАЛ Силистра (3) и в МБАЛ Русе (3).

Потвърдените лица са от различни населени места в областта, като преобладават семейните  огнища (106). Регистрирани са 7 огнища в учебни заведения (СУ с. Паисиево, ЕГ гр. Силистра, ПМГ гр. Силистра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Силистра, СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Силистра, ОУ „Отец Паисий“ гр. Силистра, СУ „Васил Левски“ гр. Главиница). Засегнати са 9 паралелки, с 5 потвърдени ученици, 4 учители и 1 хигиенист. Под домашна карантина са 170 ученици, с уговорката, че от 6 октомври две паралелки от ЕГ се връщат към присъствени занятия.

Във връзка с разпространението на COVID-19 в учебните заведения е необходимо повишено внимание от учители и родители, относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с употребата на лични предпазни средства, извършването на дезинфекция и добро проветряване на класните стаи, гъвкав режим на начален час и междучасия, с оглед намаляване на риска от интензивни контакти между децата в учебната среда. От изключителна важност е поведението на споделена отговорност от всички – персонал в училищата, родители и деца. В тази връзка апелирам и за регулиране на контактите в извънучебната среда, спазване на дисциплина при носене на маска, физическа дистанция и хигиена на ръцете (миене и дезинфекция).

На сайта РЗИ Силистра са публикувани въпроси и отговори, относно мерките и поведението на родители и деца в условията на COVID-19 (материал на Министерство на здравеопазването), както и други материали в рубриката „Важно за коронавируса“. Публикуван е дежурен телефон за въпроси и сигнали.

Необходима е споделена отговорност и съпричастност от всички, по отношение спазване на мерките не само в училище и на работното място, но и на всички обществени места, за да има всеки своя принос в опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

 

05.10.2020 г.

д-р Теодора Начева