Информация от РЗИ

14.10.2020 17:29

Към 14.10.2020 г. в област Силистра са потвърдени 235 случаи с COVID-19, в т.ч.:

община

брой

Засегнати населени места

Силистра

137

Силистра (114), с. Калипетрово (9), Смилец (3), Сребърна (2), Иширково (2), Брадвари (1), Айдемир (6)

Дулово

44

Дулово (17), Вокил (5), Правда (4), Черник (5), Поройно (3), Окорш (2), Чернолик (2) и по 1 случай от Водно, Златоклас, Раздел, Боил, Козяк, Орешене

Тутракан

31

Нова Черна (18), Тутракан (9), Цар Самуил (3), Старо село (1)

Ситово

11

Искра (11)

Алфатар

3

Алфатар (1), Цар Асен (2)

Главиница

6

Зафирово (1), Богданци (1), Зарица (3), Главиница (1)

Кайнарджа

3

Голеш (1) Зарник (2)

ОБЩО

235

 

 

За целия период - 185 излекувани в област Силистра; в момента активните случаи са 36 (7 хоспитализирани в МБАЛ Силистра и 29 на домашно лечение); под 14-дневна домашна карантина са 65 души. От м. март насам починалите са 14 (6%).

Положителните тестове са за лица от различни възрастови групи: 32 до 19 г., 157 (20-64 г.) и 46 на и над  65 г. Преобладават семейните огнища (118). В учебни заведения са възникнали 8 огнища (в Силистра: в три средни училища – ЕГ, ПМГ и СУ „Никола Й. Вапцаров“, в три ОУ – „Св. св. Кирил и Методий“, „Отец Паисий“ и „Иван Вазов“; в Главиница – СУ „Васил Левски“; в Дуловско – СУ с. Паисиево). Във всички тях е имало или има общо 22 случая с 15 ученици, 5 учители и двама хигиенисти. На този етап в 14-дневна карантина са децата от IVв клас на ОУ „Кирил и Методий“ Силистра. Карантинираните преди това ученици вече провеждат присъствени учебни занятия.

Извод: рискът от разпространение на COVID-19 в учебните заведения изисква повишено внимание от учители, родители и ученици, както в учебната, така и в извънучебната среда. От изключителна важност е поведението на споделена отговорност.

Призив: за спазване на дистанция, хигиена  и дезинфекция на ръцете; защитени контакти в училище, на улицата и на обществени места, посредством маска, покриваща устата и носа, както и спазване на правилата на т.нар респираторен етикет.

На сайта на РЗИ Силистра в рубриката „Важно за коронавируса“ и „Галерии“ са публикувани материали за запознаване с изискванията, както дежурен телефон за въпроси и сигнали.

Със споделена отговорност и съпричастност, при спазване на мерките не само в училище и на работното място, но и на всички обществени места, всеки ще реализира своя принос в опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

 

14.10.2020 г.

д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра